Oferta

MINDFULNESS

8 tygodniowy kurs MBSR

program redukcji stresu prof. Jona Kabat-Zinna

JAK WYGLĄDA TRENING UWAŻNOŚCI MINDFULNESS?

 • swobodna atmosfera
 • bezpieczeństwo emocjonalne
 • przyjemna dawka skupienia
 • łagodny rozwój
 • wygoda fizyczna

 

zapraszam do obejrzenia filmiku https://youtu.be/rRJgmURcEqk

 

STALE PROWADZĘ KURSY MBSR W BYDGOSZCZY I TORUNIU

na zaproszenie – W INNYCH MIASTACH

 • Na 39 edycję prowadzonych przeze mnie 8-tygodniowych certyfikowanych kursów mindfulness zapraszam do Bydgoszczy:
  • WTORKI (terminy spotkań: 12.10, 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11.2021; Dzień uważności – sobota, 27.11.2021 Zajęcia odbędą się w komfortowej sali do zajęć grupowych na terenie Bydgoszczy – zapisy trwają – więcej w linku https://pro-psyche.pl/redukcja-stresu-mbsr-mindfulness/
  •  ……………………………………………………………………………………..
  • WERSJA DLA MATURZYSTÓW I STUDENTÓW (terminy poniedziałki 27.09, 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11.2021 Dzień uważności: 20.11.2021 Zajęcia odbędą się w komfortowej sali do zajęć grupowych na terenie Bydgoszczy – więcej w linku https://pro-psyche.pl/trening-redukcji-stresu-dla-maturzystow-i-studentow/

Jeśli chcesz zauważalnych, potwierdzonych badaniami naukowymi zmian w radzeniu sobie ze stresem, zapraszam do udziału w treningu redukcji stresu – programie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Podczas cyklu 8 spotkań (a w formule weekendowej: 4 spotkania łączone po dwa ze standardowego programu razem) nauczysz się, w jaki sposób możesz spokojniej, bardziej świadomie i życzliwie dla siebie odpowiadać na wyzwania dnia codziennego. Dowiesz się, jak zapanować nad szybkim tempem życia i nadmiarem bodźców. Pogłębisz wiedzę o sobie i mechanizmach, które rządzą Tobą w sytuacjach trudnych. Dostaniesz i wypróbujesz skuteczne narzędzia psychologiczne, dzięki którym Twoja odpowiedź na stres nareszcie będzie pod Twoją kontrolą, a nie efektem działania impulsywnego.

Struktura programu MBSR:

 • indywidualna rozmowa przed treningiem (telefoniczna)
 • standardowo 8 cotygodniowych spotkań w grupie (do 15 osób – z gwarancją zachowania bezpiecznej przestrzeni uwzględniającej wymaganą odległość między uczestnikami), każde trwa 2,5 godziny
 • dzień uważności (7-godzinny trening uważności) – sobota lub niedziela
 • codzienna praktyka własna uczestników 45-60 minut
 • materiały szkoleniowe oraz nagrania mp3 dla uczestników do samodzielnych ćwiczeń w domu

Cena od 1160 zł – do końca IX 2021, 1260 zł – po tym czasie

5% zniżki rodzinnej dla osób, których dzieci korzystają z zajęć uważności

połowa ceny dla osób chcących powtórzyć trening

 • Termin i miejsce rozpoczęcia najbliższych treningów MBSR:
  • Bydgoszcz ul. Kaczyńskiego 38 w Bydgoszczy – jesień 2021 (terminy patrz wyżej)
 • więcej informacji:
 • Już teraz zgłoś swój udział i zarezerwuj miejsce klikając na link
 • Chcesz o coś dopytać, zadzwoń – nr 605 26 77 27

 

 • Przed zajęciami odbędzie się spotkanie informacyjne online „Więcej uważności – mniej stresu”, na które zapraszam zarówno osoby już zdecydowane udziałem w zajęciach, jak i te, które się nad tym zastanawiają. Spotkanie jest otwarte, bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych tematem uważności, obszarem work-life balance i świadomym dbaniem o własne zdrowie.
 • termin wstępnego spotkania online CO TO JEST UWAŻNOŚĆ I JAK MOŻE POMÓC PORADZIĆ SOBIE ZE STRESEM 22.09.2021 czwartek 19.00-20.30  – osoby zainteresowane proszę o mail, na który wyślę link do spotkania na zoom

Korzyści z udziału w programie MBSR:

 • redukcja stresu w życiu osobistym/zawodowym
 • złagodzenie objawów psychosomatycznych związanych ze stresem – bezsenność, migreny, zmęczenie, wysokie ciśnienie i inne
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • lepsze radzenie sobie z uporczywymi myślami, niepokojem i zamartwianiem się
 • rozwinięcie umiejętności pełnego skupienia się zwiększającej efektywność pracy oraz nauki
 • odzyskanie równowagi wewnętrznej oraz dobrego samopoczucia
 • wzrost poczucia własnej wartości, samoakceptacji i życzliwości dla siebie

Szczegółowy opis programu MBSR:

1 tydzień
Działanie na „automatycznym pilocie” a uważność. Kierowanie uwagi na chwilę bieżącą i przyjmowanie postawy „umysłu początkującego”. Ciało jako barometr w sytuacjach stresowych. Ćwiczone umiejętności: uważne jedzenie i skanowanie ciała.

2 tydzień
Postrzeganie siebie i świata.  Świadome i nieosądzające patrzenie z różnych perspektyw na sytuację trudną oraz uważna samoobserwacja. Ćwiczone umiejętności: uważne oddychanie.

3 tydzień
Uświadamianie sobie własnego potencjału oraz ograniczeń. Wypracowanie życzliwego i troskliwego stosunku do własnego ciała. Istota przyjemnych doświadczeń. Ćwiczone umiejętności: uważna praca z ciałem przez ruch.

4 tydzień
Mechanizm stresu. Stres i jego uważne obserwowanie. Istota nieprzyjemnych doświadczeń. Ćwiczone umiejętności: medytacja na siedząco.

5 tydzień
Uważność na osądy i wzorce myślowe, które intensyfikują stres. Ćwiczone umiejętności: medytacja na siedząco z uważnością na myśli i emocje.

6 tydzień
Radzenie sobie z trudnymi emocjami. Uważna obserwacja uczuć bez utożsamiania się z nimi. Ćwiczone umiejętności: życzliwe spotkanie z trudnymi emocjami.

7 tydzień
Uważna komunikacja. Schematy komunikacji w stresie. Ćwiczone umiejętności: zastosowanie poznanych dotąd narzędzi w kontekście uważnej komunikacji i uważnego bycia w relacji.

8 tydzień
Jak mogę i chcę wprowadzać uważność do mojego codziennego życia po zakończonym kursie? Moje krótkoterminowe i długoterminowe cele.

Dzień Uważności
Dzień (sobota lub niedziela), podczas którego praktykujemy wszystkie poznane dotąd narzędzia uważności. Wyjątkowa sposobność do utrwalenia i pogłębienia własnej praktyki.

Geneza programu MBSR:

Program redukcji stresu MBSR został opracowany w 1979 roku w Klinice Redukcji Stresu  na Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts w USA przez prof. Jona Kabat-Zinna jako uzupełnienie terapii stosowanych przez lekarzy i psychoterapeutów.  Początkowo był przeznaczony do pracy z pacjentami z syndromem stresu pourazowego i pacjentami onkologicznymi. Obecnie, w ustandaryzowanej formule (świadome oddychanie, doświadczanie wpływu myśli na emocje, skanowanie ciała i uważny ruch) wykorzystywany jest:

 • w kilkuset ośrodkach medycznych na całym świecie
 • czerpie z niego edukacja ( m.​in. w szkol­nic­two wyż­sze np. Ha­rvard Bu­si­ness Scho­ol, szkoła biz­ne­su IMD Bus­si­nes Scho­ol w Szwaj­ca­rii, Cla­re­mont Gra­du­ate Uni­ver­si­ty (USA) etc. a tak­że bardzo wiele szkół i przed­szko­li),
 • biznes (zauważono, że udział w kursie skutkuje podejmowaniem lep­szych de­cyzji przez pra­cow­ni­ków firm na wszyst­kich szcze­blach organizacji, efek­tyw­niej­szą współ­pra­cą, wzro­stem od­por­no­ści na po­ja­wia­ją­ce się sy­tu­acje stre­so­we, więk­szą kon­cen­tra­cją; medytację uważ­no­ści stosują ta­kie fir­my jak Ge­ne­ral Mills, Go­ogle, Allianz, etc.)
 • a nawet sektor wojskowy (US Marine Corps).

Stale prowadzone są badania naukowe dowodzące  skuteczności MBSR. W niektórych krajach (USA, Wielka Brytania) pacjentom z syndromami stresu lekarze i terapeuci zapisują ten kurs – podobnie jak leki – na receptę. W nie­miec­kiej służ­bie zdro­wia wybrani ubezpieczyciele czę­ścio­wo re­fun­dują kosz­ty uczest­nic­twa w pro­gra­mach MBSR, a sto­wa­rzy­sze­nia ubez­pie­czy­cie­li kor­po­ra­cyj­nych uznają je w peł­ni.

 

Dobroczynne skutki Treningu Redukcji Stresu MBSR dla zdrowia potwierdzają najnowsze badania z zakresu neurobiologii:

 • Spada poziom lęku, niepokoju, stresu, wyczerpania i poirytowania (zmniejsza się poziom kortyzolu we krwi)
 • Wzrasta odporność psychiczna i fizyczna oraz wzmocnia się system odpornościowy organizmu
 • Rozwija się inteligencja emocjonalna (trening ma pozytywny wpływ na neuroplastyczność i integrację struktur mózgu)
 • Zmniejsza się podatność na depresję i ryzyko nawrotów depresji (program MBCT oparty na uważności jest obecnie preferowanym sposobem leczenia depresji, rekomendowanym przez Brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej)
 • Polepsza się pamięć i zwiększa umiejętność koncentracji
 • Następuje redukcja zachowań związanych z uzależnieniami
 • Redukuje się chroniczny ból – zmniejsza się poziom odczuwania bólu fizycznego
 • Poprawia się nastrój i jakość życia w stanach chronicznego bólu (bóle dolnych części pleców, fibromialgia) oraz w takich zaburzeniach jak: zespół jelita drażliwego, stwardnienie rozsiane, nowotwory
 • Spada ciśnienia krwi i obniża się ryzyko pojawienia się nadciśnienia – następuje zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób układu krążenia

Trening MBSR jest szczególnie przeznaczony dla osób:

 • funkcjonujących w środowisku natłoku informacyjnego i przeciążonych zadaniami
 • odczuwających stałe napięcie przy coraz niższym poziomie energii
 • zmuszonych do wykazywania nieustannej kreatywności
 • potrzebujących zwiększenia własnej efektywności i odporności emocjonalnej
 • zajmujących eksponowane społecznie stanowisko
 • pragnących przywrócić równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • terapeutów, nauczycieli, trenerów poszukujących skutecznych i wzbogacających metod pracy z klientami
 • rodziców chcących panować nad swoimi emocjami i rozwijać umiejętność wspierania w tym zakresie swoje dzieci
 • zainteresowanych rozwojem osobistym i bardziej świadomym życiem

I jeśli myślisz o kursie MBSR ze mną – zapraszam do przeczytania wpisu na blogu:

http://myway-eu.pl/blog/zanim-przyjdziesz-na-trening-mindfulness/

Zapraszam, Dorota Wojtczak – certyfikowana nauczycielka MBSR*, w trakcie certyfikacji MBCT ** przy Oxford Mindfulness Centre (terapia depresji w oparciu o uważność) i certyfikacji CFT/CMT*** (terapia skoncentrowana na współczuciu wg Paula Gilberta)

*certyfikacja w Polskim Instytucie Mindfulness Polim we współpracy z IMA (The Institute for Mindfulness – Based Approaches), certyfikat jest uznawany w Europie oraz USA (standard CFM – Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society at University of Massachusetts) 

** certyfikacja Studies in MBCT University of Oxford we współpracy z Fundacją Rozwoju Mindfulness

*** certyfikacja przy Mind Institute oraz University of Derby

 

szkolenie uwaznosc dla dzieci i młodzieży

 

certyfikat nauczyciela programu MBSR

8 tygodniowy kurs MBCT

Kurs MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) zapobiega nawrotom depresji i nasilaniu się stanów depresyjnych i lękowych

Najbliższe terminy zajęć – JESIEŃ 2021:

– środy 18.00-20.30:

6.10, 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 17.11, 24.11, 1.12.2021; Dzień uważności – sobota, 20.11. Zajęcia odbędą się w komfortowej sali do zajęć grupowych na terenie Bydgoszczy ul. Kaczyńskiego 38.

Całodniowy trening uważności w sobotę 20.11.2021 w godz. 10.00-17.00

więcej informacji i możliwość zapisania się w linku https://pro-psyche.pl/zapobieganie-depresji-mbct-mindfulness/

 

Grupa do 12 osób (z gwarancją zachowania bezpiecznej przestrzeni uwzględniającej wymaganą  odległość między uczestnikami).

Koszt od 1160 zł – do końca IX 2021, 1260 zł – po tym czasie

5% zniżki rodzinnej dla osób, których dzieci korzystają z zajęć uważności

połowa ceny dla osób, które powtarzają trening uważności

Depresja to zaburzenie nastroju, które negatywnie wpływa na naszą zdolność do jasnego myślenia, osłabia motywację do działania, utrudnia podstawowe funkcje organizmu tj. sen i odżywianie. Przy tym wszystkim wystawia nas cierpienie psychiczne i ból fizyczny, wobec których czujemy się bezradni.

Depresja wg danych WHO – Światowej Organizacji Zdrowia – do 2020 roku będzie na drugim miejscu wśród najczęstszych chorób, a do 2030 roku – na pierwszym, wyprzedzając choroby układu krążenia i onkologiczne. Na depresję choruje w tej chwili na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób. Każdy może doświadczyć incydentu tej choroby, co piąta osoba będzie miała w życiu kliniczny objaw depresji, często już w wieku nastoletnim, jednak nieleczona – depresja staje się uciążliwa i przewlekła. Nazywana jest epidemią XXI wieku. Można zapobiegać jej powrotom, osłabiać ich przebieg.

Skoro wiemy, że depresja jest nawracającym zaburzeniem, istotne jest, abyśmy wprowadzali działania zapobiegające jej nawrotom. Twórcą programu MBCT – czyli profilaktyki nawrotów depresji – jest prof. Mark Williams (Oxford), Zindel Segal (Toronto), John Teasdale (Cambridge).

8-tygodniowy kurs MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) jest treningiem uwagi powstałym na fali zainteresowania psychologii zachodniej uważnością (program MBSR Jona Kabat Zinna) oraz wiedzy na temat mechanizmów powstawania i przebiegu depresji i stanów depresyjnych w oparciu o psychologię poznawczo-behawioralną. W ten sposób zasady terapii poznawczej zostały włączone w podejście oparte na uważności, by zająć się skuteczną profilaktyką depresji.
Wyniki badań naukowych z ostatnich 10 lat potwierdzają, że metoda ta jest bardzo skuteczna w redukowaniu ryzyka nawrotu u osób, które mają w wywiadzie depresję lub nawracające stany obniżonego nastroju.

Terapia w oparciu o uważność gwarantuje pacjentom, że przyniesie im ona głęboką i trwałą wolność od cierpienia zapobiegając nawrotom depresji i stanom obniżonego nastroju. Wyniki są porównywalne do uzyskiwanych przy leczeniu środkami przeciwdepresyjnymi. MBCT wydaje się najbardziej pomagać osobom o największej podatności na nawroty, wynikającej z: niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa, wczesnego wystąpienia pierwszego epizodu, trzech lub więcej uprzednich epizodów, bardziej nasilonych objawów depresji w punkcie wyjścia.

Kurs MBCT przeznaczony jest dla osób, które doświadczyły tego typu problemów w różnym stopniu nasilenia. Skorzystają z niego także osoby po kursie MBSR, zainteresowane pogłębieniem tematu uważności w obszarze pracy mentalnej oraz przedstawiciele zawodów pomocowych (psychoterapeuci, psychologowie, lekarze, coachowie), którzy szukają skutecznych metod pracy z emocjami i umysłem swoich pacjentów.

Podobnie jak bazowy kurs uważności – MBSR –  kurs MBCT składa się z 8 cotygodniowych spotkań, z których każde trwa do 2,5h. Uczestnicy dostają podręcznik, nagrania ćwiczeń i praktyk do medytacji i pracy w domu oraz materiały wspomagające trening. Pod koniec zajęć organizowany jest całodniowy trening uważności.

Spotkania mają formułę interakcji grupowej, połączoną z psychoedukacją i treningiem indywidualnym. W czasie kolejnych spotkań kursu uczymy się rozpoznawać wzorce negatywnego myślenia, rozmawiamy o symptomach depresji i mechanizmach jej nawrotu. W częściach praktycznych spotkań praktykujemy uważność, medytacje i robimy ćwiczenia, które pomagają nam poznać schemat naszej własnej depresji czy obniżonego nastroju.

Sesja 1 – przytomność a automatyczny pilot w życiu

Sesja 2 – życie „w trajkoczącej głowie”

Sesja 3 – zbieranie rozproszonego umysłu, świadomość oddechu

Sesja 4 – rozpoznawanie awersji i mechanizmu unikania trudności

Sesja 5 – nauka przyzwalania / akceptacji / odpuszczania

Sesja 6 – myśli nie są faktami – zauważanie powtarzalnych wzorców

Sesja 7 – jak najlepiej o siebie zadbać – aktywność i nastrój

Sesja 8 – utrwalanie i poszerzanie nowej wiedzy dla utrzymania równowagi w życiu

Podczas każdej sesji zyskujemy narzędzia pozwalające nam zachować spokój umysłu i harmonię emocjonalną. Uczymy się szybko wychwytywać subtelne jeszcze oznaki zbliżającego się nawrotu obniżonego nastroju / depresji, aby do nich nie dopuścić.

Kurs jest częścią III Fali Terapii Poznawczo-Behawioralnej i należy do nurtu medycyny zachodniej. Program MBCT jest obecnie preferowanym sposobem leczenia depresji, rekomendowanym przez Brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej.

Jeśli znasz kogoś, komu taki trening jest potrzebny, informuj. Intencją tego programu i moją osobistą jest przynoszenie ulgi w cierpieniu.

Dorota Wojtczak

certyfikowany nauczyciel MBSR i MBCT

 

WIĘCEJ O MBCT

Terapia Poznawcza Oparta na Uważności – MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) daje nadzieję na pomoc w szerokim zakresie problemów zdrowia psychicznego i psychofizycznego. Wyniki badań pokazują, że metody oparte na uważności, a w szczególności MBCT pomagają osobom z takimi problemami jak uogólnione zaburzenie lękowe, depresja, niepokój, chroniczny ból, choroby nowotworowe, syndrom zmęczenia, stres i choroba afektywna dwubiegunowa.
MBCT łączy elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką medytacyjną i ma na celu umożliwienie uczestnikom przyjęcia innego spojrzenia na ból i cierpienie związane z depresją i innymi problemami emocjonalnymi, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania.


Randomizowane badania kliniczne udowodniły skuteczność tego programu w zapobieganiu nawrotom u osób, które doświadczyły powtarzających się epizodów depresji, a w związku z tym MBCT jest zalecane w wytycznych Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (National Institute of Clinical Excellence, NICE) jako skuteczny rodzaj interwencji zapobiegający nawrotom tego coraz powszechniejszego problemu.

 

 

Tematyczne warsztaty mindfulness & compassion

 „Pomimo skończenia kursu MBSR, po różnych życiowych „BUM!!!…”, potrzebowałam koła ratunkowego. Miałam oddech, skanowanie ciała i medytację i na szczęście pojawiły się Twoje uzupełniające warsztaty. Poruszyło mnie pogłębianie współczucia w Mindfulness & Heart. Jestem żywym dowodem na to, że praktyka działa i zamierzam kontynuować. Te spotkania to ciekawe osoby z innych grup, Twój głos, pogłębione doświadczanie SIEBIE, ENERGIA SPOKOJU, z którą wychodzę. To czas miłości, troski i delikatności dla siebie. Inspiracją są dla mnie arkusze rozwojowe, które wypełniamy. Widzę wartościową zmianę w sobie.” Violka

 

„Warsztaty Mindfulness & Freedom były bardzo ciekawe, choć trudne dla mnie. Ciągle myślę o tym wszystkim, co zdarzyło się na zajęciach. Mam więcej pytań niż odpowiedzi, ale może tak musi być. Cierpliwie poczekam, a może jakaś odpowiedź przyjdzie:) W każdym razie warto było być i tego doświadczyć.” Asia

 

„Te zajęcia były dla mnie niespodzianką. Nie wiedziałam, że uważność to tak bogaty temat, który mogę pogłębić po ukończeniu kursu MBSR. Dla mnie jest to cały czas proces i droga do żywego przeżywania życia, jakkolwiek by to nie brzmiało. Zatrzymanie się na tu i teraz daje mi poczucie szczęścia i nadaje pewną lekkość życiu. Co ma być, to będzie i jest to, co jest. Na ostatnich zajęciach uświadomienie trzech trybów, w których funkcjonujemy było dla mnie odkryciem różnicy między przyjemnością osiągania i radością z samego bycia, które już wcześniej intuicyjnie przeczuwałam, że są czymś innym. Każde zajęcia z cyklu Mindfulness & … są świetne, widać, że jest to Twoja pasja i wiem, że wymaga od Ciebie dużego zaangażowania, ale warto!” Marzena

 

„Dzięki tym zajęciom mam wsparcie do kontynuowania praktyki uważności. Na Mindfulness & Space & Heart & Freedom wypraktykowałam nowe sposoby medytowania, do których wracam i cenne doświadczenia, które we mnie zostały. Warsztaty Mindfulness & Body nie wnoszą nic nowego dla osób praktykujących jogę od lat. Ale dla mnie były bezcenne w mojej konkretnej sytuacji zdrowotnej, gdyż pokazały mi „pomost” między operacją a powrotem na regularne zajęcia jogi. Dokładnie tego potrzebowałam, czyli troski o siebie w tym czasie.” Renia

 

„Warto wziąć udział w warsztatach Mindfulness & Communication, ponieważ to świetne wzbogacenie wiedzy dla każdego, kto chce poprawić jakość swojego życia i swoich relacji z rodziną, znajomymi, współpracownikami. Te warsztaty dały mi wachlarz możliwości, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, jak przeprowadzać trudne rozmowy bez agresji i z troską o siebie i drugiego rozmówcę. Zainspirowały mnie do wprowadzania w życie empatii tam, gdzie jest ona potrzebna i przydatna. Moja refleksja jest taka, że chętnie będę wykorzystywać poznane kroki budowania kontaktu, ale wiem, że potrzebuję jeszcze więcej warsztatów z tej dziedziny, aby te praktyki zakorzeniły się w moim zachowaniu i postępowaniu.” Hania

 

„Od dawna byłam zainteresowania Porozumieniem bez Przemocy, które znałam z książek. Brałam też udział w zajęciach z tej tematyki u innych prowadzących, jednak wówczas przeraziła mnie sztywność, jakiej mnie uczono, która kłóciła się z moją potrzebą naturalności komunikacji. Natomiast na Twoich zajęciach Mindfulness & Communication żaden komunikat nie brzmiał mi sztucznie, słowa płynęły z serca, nie z listy, choć listy były pomocne, ale stanowiły wskazówkę nie ograniczenie. Jednocześnie w łagodny bardzo sposób pilnowałaś, by nie pomijać żadnego z elementów istotnych w danym etapie komunikacji. Dzięki warsztatom wreszcie w pełni dotarł do mnie przekaz, który nieraz wcześniej słyszałam: „najpierw kontakt, potem edukacja”.  Cenię sobie sposób przekazywania przez Ciebie informacji, wykorzystanie w pełni czasu warsztatów, przygotowanie dla nas ciekawych i wykonalnych zadań (dostaliśmy mnóstwo przykładowych problemów i wypowiedzi do ćwiczeń zamiast stale wymyślać własne, co jest problemem dla zmęczonych osób). Wybitnie cenię sobie atmosferę, pełną życzliwości i wspierające reakcje z Twojej strony, jak same nie radziłyśmy sobie z ćwiczeniem. Mam poczucie, że nauczyłam się bardzo dużo jak na stosunkowo krótki czas szkolenia. Inna kluczowa refleksja najbardziej ogólna: Porozumienie bez Przemocy może stać się cudownym narzędziem porozumienia z ludźmi lub sztywną formułą służącą do asertywnego zachowania nie budującego prawdziwego kontaktu. Co stanowi różnicę? Prawdziwa intencja osoby komunikującej, jej autentyczna życzliwość, wyrozumiałość, wewnętrzne ciepło, łagodność, mądra empatia. A taką postawę buduje w nas uważność. Dlatego dla mnie najważniejsza jest uważność, przejawiająca się w dobrym kontakcie ze sobą, w akceptacji tego, co się dzieje i życzliwości i łagodności dla siebie i innych. Dopiero na tej bazie stosowanie Porozumienia bez Przemocy nabiera głębi i autentyczności. Zarówno uważność jak i Porozumienie charakteryzuje prostota, co nie oznacza, jak słusznie podkreślałaś, że są one łatwe do opanowania. Ale na pewno są warte opanowania. I dlatego cenne są warsztaty łączące oba te podejścia.” Renata

 

„Warsztaty dla odważnych …pragnących lepiej żyć ….otwierają uszy, oczy ,umysł i … serce 🙂 nie wszystkim może się to spodobać. Mnie zależało mi na poprawieniu komunikacji z najbliższymi. W trakcie zajęć Mindfulness & Communication doznałam kilkakrotnie efektu ” aha” i zrozumiałam, ile jest w mojej codziennej komunikacji zakodowanych, utartych schematów. Zaproponowane – proste zmiany –  wnoszą inne możliwości  do mojego życia. Obserwacja zamiast oceniania – bezcenna! Wyrażanie konkretnych próśb a nie artykułowanie, czego ” nie chcę ” – dialogi niedomówień … Zajęcia uczą praktycznie jak prowadzić rozmowy z szacunkiem i empatią. Pokazują, jak możemy porozumiewać się nie tylko w domu, ale i w pracy i na spotkaniach ze znajomymi 🙂 Nie jest to łatwe, ale ciekawe i „do wytrenowania” … Chcę teraz obserwować jak nowe nawyki komunikacyjne zmieniają życie moje i moich najbliższych …….w końcu trening czyni mistrza. Marzy mi się przedmiot w szkole, na którym dzieci uczyłyby się właśnie uważnej komunikacji bez przemocy… ach i to pod Twoim uważnym okiem. Chcę dodać, że nikt nigdy nie inwestował we mnie, wszystkie warsztaty opłacam ze swoich oszczędności 🙂 i nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na warsztaty u Dorotki – polecam całym sercem i z pełną odpowiedzialnością  !!!!” Violetta

 • warsztaty Mindfulness & Space 

(rozwijanie przestrzeni uważności)

godz. 9.00-13.00 w trakcie przerwa na wspólną herbatę i poczęstunek

Dzięki praktyce uważności lepiej poznajesz samego siebie. Warstwa po warstwie zdejmujesz z siebie iluzje zbudowane z myśli i starych przekonań. Wiesz jak odwarunkować umysł od automatycznych założeń. Spokojnie i cierpliwie, w przestrzeni życzliwości dla siebie, przyglądasz się temu, co się pojawia. Pod burzliwymi falami umysłu, jest miejsce spokoju. Tam wędrujesz.

Po praktyce medytacji Mindfulness i pracy z oddechem będzie przestrzeń na wspólne dociekanie. Bezpiecznie i łagodnie możesz doświadczyć siebie trenując umysł początkującego, otwierając się na to, co jest tu i teraz.

 

koszt 120 zł

Nie chcę, by cena stanowiła barierę uniemożliwiającą wzięcie udziału w zajęciach. Jeśli tak jest, skontaktuj się ze mną, poszukamy rozwiązania, które umożliwi Ci skorzystanie z warsztatów.

 • warsztaty Mindfulness & Heart 

(pogłębianie współczucia i miłującej życzliwości)

godz. 9.00-13.00 w trakcie przerwa na wspólną herbatę i poczęstunek

Jasny umysł nie wystarczy. Potrzeba jego połączenia z otwartym sercem, by w pełni doświadczyć prozdrowotnego działania praktyki mindfulness. Nie da się wykluczyć z życia cierpienia, pewnie już to wiesz. Da się natomiast pracować z cierpieniem. Przyjmować je i obejmować ze współczuciem, życzliwością, krok po kroku zbliżając się do tego, co najdelikatniejsze w Twoim wnętrzu i w Twoim kontakcie z innymi. Wrażliwość to szczególny obszar naszego wewnętrznego krajobrazu, często odrzucony, odseparowany, utajony. Czyż jakaś część Ciebie nie czeka na przytulenie, współczucie, na … miłość? Kiedy od miłości zaczynasz i miłość jest Twoim celem – jesteś w innej energii. Jej moc wzmacnia Twoją odporność i uelastycznia układ nerwowy. Samożyczliwość zamiast samokrytyki – spróbujesz?

Będziemy praktykować medytacje poszerzające przestrzeń serca i relacji. Bezpiecznie i łagodnie doświadczając siebie – bez ocen i oczekiwań, troskliwie otwierając się na to, co jest tu i teraz.

Pracujemy w oparciu o podejście prof. Paula Gilberta – Compassion Focused Therapy CFT (model Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu) i pracę dr Kristin Neff.

koszt 120 zł

Nie chcę, by cena stanowiła barierę uniemożliwiającą wzięcie udziału w zajęciach. Jeśli tak jest, skontaktuj się ze mną, poszukamy rozwiązania, które umożliwi Ci skorzystanie z warsztatów.

 • warsztaty Mindfulness & Body

(budowanie kontaktu z ciałem i zmysłami)

godz. 9.00-13.00 w trakcie przerwa na wspólną herbatę i poczęstunek

Cisza wewnętrzna i zewnętrzna. Cisza zaproszona i ugoszczona w ciele. Cisza jak most do siebie. Nie trzeba się przekrzykiwać, można do siebie szeptać. Zachęcam byś mówił/-ła do siebie w ciszy używając w pełni innych zmysłów. Smak, zapach, dotyk, wzrok – będą rozkwitać, gdy dasz im szansę zaistnieć. Sensoryczna rzeczywistość jest tak intensywna w doświadczaniu. Cisza ją potęguje. Życie jest tak soczyste i wielowymiarowe. Czym siebie karmisz? Wolno Ci poznawać życie na miliony sposobów. Cieszyć się nim i zatrzymywać przy tym, co porusza, ożywia, wywołuje szczery uśmiech spowodowany każdym zwyczajnym niezwyczajnym drobnym cudem. Jednocześnie zauważać to, co jest toksyczne i zbędne. Świadomie wybierać.

Zapraszam na doświadczanie praktyk skupiających się na pracy z ciałem i zmysłami. Bezpiecznie i łagodnie pogłębiając kontakt ze sobą – przez uważny ruch i  świadomy oddech. Sensualność jest prosta i wybudza z bycia non stop w „głowie”.

Pamiętaj, by na praktykę zabrać wygodny strój, który nie krępuje ruchu. Będzie też miła dawka głębokiego relaksu.

koszt 120 zł

Nie chcę, by cena stanowiła barierę uniemożliwiającą wzięcie udziału w zajęciach. Jeśli tak jest, skontaktuj się ze mną, poszukamy rozwiązania, które umożliwi Ci skorzystanie z warsztatów.

 • warsztaty Mindfulness & Freedom 

(praca z trudnymi emocjami)

godz. 9.00-13.00 w trakcie przerwa na wspólną herbatę i poczęstunek

Powitać, nazwać, przyjąć, usłyszeć to, co chcą nam przekazać emocje, czyli posłańcy z daleka, goście w naszym domu – ciele. Może gniew groźny i głośny? Może smutek błękitny i smętny? Może wstyd palący lub poczucie winy obezwładniające? Może entuzjazm niewspółmierny do okoliczności? Może tęsknota czy żal lub rozczarowanie? Co teraz jest w Tobie żywe, wraca, nachodzi Cię znienacka? Co z tym robisz, że… utykasz w martwym punkcie i nic się nie zmienia? Niechęć, opór, blokada, tłumienie, wypieranie… te rozwiązania już znasz. Przypomnimy sobie inne. Akceptacja trudnych emocji to lekcja cierpliwości i mądrości, a przede wszystkim niezależności emocjonalnej. To spotkanie z ulgą w ciele i odpuszczeniem w umyśle. To poskładanie się w całość pomimo ran, a nawet z użyciem światła, które przez nie przenika i leczy. Jaka jest różnica miedzy smutkiem a depresją? Kiedy i jak reagować, by nie postępował spadek nastroju?

Zaczniemy od medytacji trudnych emocji. Po niej pojawi się przestrzeń na dociekanie i doświadczanie innych praktyk dotykających pracy z uczuciami. Bezpiecznie i łagodnie będziesz doświadczać siebie – rozpoznając to, co puka do Twoich wewnętrznych drzwi, akceptując pełnię życia, interesując się tym, co przychodzi tu i teraz, uwzględniając i … pozwalając temu spokojnie odejść, gdy TEN WAŻNY KOMUNIKAT zostanie już odczytany.

koszt 240 zł (2 spotkania)

Nie chcę, by cena stanowiła barierę uniemożliwiającą wzięcie udziału w zajęciach. Jeśli tak jest, skontaktuj się ze mną, poszukamy rozwiązania, które umożliwi Ci skorzystanie z warsztatów.

 • warsztaty Mindfulness & Care

(rozwijanie świadomej troski o siebie)

godz. 9.00-13.00 w trakcie przerwa na wspólną herbatę i poczęstunek

Troska o siebie uwzględnia wiele aspektów naszego życia. Czy pamiętasz o tym, by się sobą zaopiekować na co dzień? I jak to robisz? Czy jest w tym naturalność czy nadmierna ambicja i chęć osiągnięcia czegoś? Czy nie starasz się za bardzo i skutkuje to niezadowoleniem z niespełnienia wygórowanych oczekiwań. Nie musisz robić wiele, by właściwie troszczyć się o siebie. Świadoma łagodność i czułość w stosunku do najważniejszej osoby na świecie – do siebie – odpłaci się spokojem i siłą wewnętrzną. Życzliwe ukierunkowanie uwagi na swoje potrzeby, zwyczajne rytuały, zaproszenie ciszy pozwalają zatrzymać się w przestrzeni tu i teraz, nie chcieć więcej czy inaczej niż jest. Przyjąć, że TO JEST TYM.

Będziemy obserwować jak to jest, gdy pozwalamy sobie niespiesznie przyglądać się swojemu doświadczeniu chwila po chwili. być w pełni obecnym i w bezpiecznej równowadze ciała, umysłu i emocji a także w kontakcie ze swoimi potrzebami.

 

koszt 120 zł

Nie chcę, by cena stanowiła barierę uniemożliwiającą wzięcie udziału w zajęciach. Jeśli tak jest, skontaktuj się ze mną, poszukamy rozwiązania, które umożliwi Ci skorzystanie z warsztatów.

 • warsztaty Mindfulness & Communication – cz. I i II 
 • I część: Asertywność to zdrowa granica
 • II część: Empatia kluczem do serca

(trening uważnej: asertywnej i empatycznej komunikacji)

godz. 9.00-13.00 w trakcie przerwy na wspólną herbatę i poczęstunek

Każdy umie mówić, jednak nie każdy bierze odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Najłatwiej jest obwinić innych za to, że nie dość dobrze nas zrozumieli, czy niewłaściwie usłyszeli… Z jaką intencją mówimy – budując porozumienie czy udowadniając swoją rację? Czy nawet jeśli jasno i szczerze przedstawiamy swój punkt widzenia, to umiemy przyjąć z ciekawością i otwartością opinie innych? Komunikacja to żonglerka między ustami a uszami. Do tego stała wymiana danych na trasie: serce – rozum. Uważna komunikacja może zminimalizować liczbę kolizji w tej gęstej trajektorii.

Przyjrzymy się swoim schematom komunikacyjnym w relacjach. Gdy narzucasz swoje zdanie bez uwzględniania tego, co ważne dla innych, spotykasz się z oporem lub biernym posłuszeństwem. Jeśli szukasz rozwiązań na bazie obserwacji nie ocen, przedstawiasz konkretne prośby a nie żądasz, tworzysz atmosferę zmierzającą do kontaktu. Mapa do porozumienia jest prosta, gdy pojawia się uważna komunikacja, czasami asertywna, czasami empatyczna. Zawsze – będąca świadomym wyborem.

 

koszt 240 zł/ 2 dni

Nie chcę, by cena stanowiła barierę uniemożliwiającą wzięcie udziału w zajęciach. Jeśli tak jest, skontaktuj się ze mną, poszukamy rozwiązania, które umożliwi Ci skorzystanie z warsztatów.

Coaching uważności 1:1 mindfulness & compassion

Nie każdy jest chętny czy gotowy do pracy grupowej w ustandaryzowanej formule programów MBSR, MBCT, CMT trwających 8 tygodni – z różnych względów. Czasami potrzebny jest zindywidualizowany kontakt, rozwój oparty na realizacji doraźnych celów, spotkania bezpośrednie i intencjonalny dobór tematów tych spotkań.

To zapewnia coaching uważności.

Praca w Twoim rytmie, w oparciu o interesujące Cię zagadnienia, ćwiczenie tych praktyk uważności mindfulness & compassion, które najlepiej służą Twojej wizji rozwoju. Dużo ciszy, spokojne tempo, czas na osobisty wgląd i refleksję – tego doświadczysz.

 • Trening mentalny, praca z ciałem i nauka radzenia sobie z emocjami przez życzliwą uważność.
 • Poznawanie mechanizmów funkcjonowania umysłu i obszarów wzmacniania inteligencji emocjonalnej.
 • Samoświadomość i samoregulacja jako najważniejsze aspekty automotywacji.

Jeśli tego szukasz – zapraszam

Spotkania / konsultacje / sesje / coaching /

 • Centrum Medyczne Remedium Clinic w Bydgoszczy, ul.Gdańska 80
 • Ośrodek Propsyche ul. Nakielska 175 a
 • umawianie wizyt tel. 605 26 77 27
 • lub online skype / zoom

koszt sesji 150 zł/1h

indywidualny kurs MBSR lub MBCT -2200 zł

Jak uczę nastolatków radzenia sobie ze stresem poprzez trening uważności?

– wizualizujemy trudne sytuacje – od początku do końca

– omawiamy przeszkody, które mogą pojawić się na drodze do celu

– rozbrajamy „miny mentalne”, czyli ograniczające przekonania

– oswajamy emocje, które są ludzkie, ale czasem niespodziewane

– opłakujemy porażki, świętujemy sukcesy, planujemy jak się podnieść z upadku i godnie iść dalej …

Bawimy się oddechem, zarażamy śmiechem…

Trenujemy skupienie i uważne chodzenie – tak!

Niepoważnie i poważnie podchodzimy do pułapek umysłu, uczymy się odpuszczać chorobliwe ambicje, uczymy się dopuszczać do głosu niepokorne marzenia.

I mamy efekty tej pracy – spokój, wewnętrzną siłę i radość. To, co lubimy najbardziej. BUDUJEMY POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI NIEZALEŻNIE OD ZAINTERESOWAŃ.

I nie tylko to – mamy wyniki egzaminów, które dają satysfakcję dzięki treningowi uważności i spełnienie dzięki rozwijaniu samoświadomości oraz inteligencji emocjonalnej.

Jestem bardzo dumna z moich uczniów! I oni z siebie też.

Jeśli tego szukasz – zapraszam

koszt sesji 150 zł/1h

Nigdy nie medytowałeś?

Zacząłeś, ale nie wiesz, czy dobrze „to” robisz, masz pytania, wątpliwości i chciałbyś znać odpowiedź?

Tyle się mówi i pisze o medytacji – i w medycynie i w edukacji i w biznesie, że Cię zaintrygowała? Obawiasz się, czy nie jest zbyt orientalna, obca naszej tradycji i  kulturze? Szukasz jej naukowych podstaw, by zdecydować się na pierwszą praktykę?

Z przyjemnością wprowadzę cię w twój wewnętrzny świat – czasem będzie tam cisza, czasem hałas. Czasem radość, czasem strach. Czasem będziesz skoncentrowany, a czasem rozproszony i zirytowany. Krok po kroku. Oddech po oddechu przyjrzymy się mechanizmom funkcjonowania twojego umysłu.

Medytacja jest techniką systematycznej pracy z umysłem i emocjami. Trzeba znać jej zasady, by nie skrzywdzić siebie ambicją i oczekiwaniami, które się z nią na początku wiąże. I wtedy można stosować ją świadomie jako metodę nabywania odporności psychicznej, uświadamiania sobie swoich potrzeb, rozwijania cierpliwości, opanowania, siły woli i akceptacji.

Medytacja z jednej strony uczy otwierania się na świat zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, z drugiej – buduje tarczę ochronną przed cierpieniem, które niesie życie.

Dla wielu osób staje się sposobem na codzienną higienę umysłu. Bo medytacja to nie tylko techniki skupiania czy zarządzania uwagą. To przede wszystkim olbrzymia praca wyobrażeniowa i wglądowa. To rozwijanie takiej jakości uwagi, która nie jest krytyczna, osądzająca, a życzliwa i czuła. To rozwijanie mądrości opartej na samopoznaniu, trosce o siebie i świat.

Na początku przygody z medytacją warto mieć doświadczonego i przygotowanego do pracy z innymi ludźmi przewodnika. Razem, w procesie dociekania, refleksji i wymiany myśli łatwiej uporządkować chaos, przewietrzyć głowę, otworzyć serce i nauczyć się odczytywać sygnały z ciała. Można też skorzystać z wiedzy, sięgając po właściwą wskazaną lekturę.

Czasem medytacja może zaszkodzić – komu i kiedy? – o tym też porozmawiamy, by proces nauki był w pełni bezpieczny i dobry dla Ciebie.

Czekam na Ciebie na tej ścieżce, która uczy iść prosto drogą o 99 zakrętach.

Więcej o Mindfulness i Compassion

W ję­zy­ku pol­skim brak od­po­wiednie­go tłumaczenia słowa mindfulness, które od­dawałoby jego pełne znaczenie. Naj­czę­ściej mind­ful­ness okre­śla się ja­ko „uważ­ną obec­ność”, „peł­ną świadomość” czy też „uważ­ność”, a naj­czę­ściej przytaczanym cy­ta­tem są sło­wa Jo­na Ka­bat-Zin­na:

“Uważ­ność ozna­cza by­cie skon­cen­tro­wa­nym w okre­ślo­ny spo­sób: świa­do­mie, tu i te­raz, bez war­to­ścio­wa­nia i osą­dza­nia.”

Uważ­ność to ta­kie prze­ży­wa­nie ży­cia, któ­re spra­wia, że je­steś obec­ny tu i te­raz. Uważ­ność to ży­cie W DA­NEJ CHWI­LI, a nie ży­cie chwi­lą. Bo gdy ży­jesz chwi­lą, nie li­czą się skut­ki. Ro­bisz coś, by po­czuć się do­brze te­raz, w tym mo­men­cie. Czę­sto jed­nak ze zdzi­wie­niem od­kry­wasz, że z ta­kie­go po­stę­po­wa­nia wy­ni­ka­ją przykre kon­se­kwen­cje, któ­re mu­sisz po­nieść. Gdy na­to­miast ŻY­JESZ W DA­NEJ CHWI­LI, wiesz, że pro­wa­dzi cię ona ku na­stęp­nej chwi­li; że ży­cie to se­ria po­łą­czo­nych ze so­bą chwil. Po­dej­mu­jesz świa­do­me de­cy­zje – wy­ni­ka­ją­ce z two­ich prze­ko­nań i war­to­ści – i bie­rzesz od­po­wie­dzial­ność za swo­je wy­bo­ry” (za Gillem Hassonem)

Nie­ jest ła­twe pa­mię­ta­nie o by­ciu uważ­nym. Naj­czę­ściej w ogó­le nie je­ste­śmy w bie­żą­cym, ak­tu­al­nym ży­ciu obec­ni. Przebywamy w przeszłości roztrząsając dawne wydarzenia lub w przyszłości planując to, co się do­pie­ro wy­da­rzy. Rzad­ko zatrzymujemy się, by zadać sobie pytania:

 • Co teraz robię, właśnie w tej chwili?
 • Gdzie jest moja uwaga? (tu i teraz, a może w przeszłości lub przyszłości?)
 • Jakiej jakości jest moja uwaga? (osądzająca czy życzliwa?)
 • I jaki mam do tego stosunek? (lubię, nie lubię, lgnę, uciekam, martwię się, krytykuję…)

Uważność można re­gu­lar­nie tre­no­wać, by w efekcie stała się nowym wspierającym nawykiem w co­dzien­nym ży­ciu. Samodyscyplina i wytrwałość w praktykowaniu pomagają w uzyskaniu zdrowia i spokoju. Uczysz się traktować wszystko (aktywność umysłu, dźwięki, emocje, doznania w ciele) jako bodźce: obserwujesz je nie zasilając swoją uwagą, ani nie tłumiąc. Dzięki temu przestają cię porywać, absorbować w nadmierny sposób i przeszkadzać w tym, co chcesz robić w pełni świadomie. Trenujesz pilnowanie umysłu, by jego aktywność ci służyła, a nie wpędzała w poczucie winy, nakręcała złość i niechęć, czy topiła w smutku. Zyskujesz kontrolę nad życiem – wybierając i podejmując decyzje uważnie i z empatią. Ta kontrola się pojawia wraz z pogłębianiem wiedzy na swój temat, która przychodzi poprzez zrozumienie mechanizmów psychologicznych i kolejne wglądy w siebie. Świadome przyglądanie się schematom swojego postępowania i typowym zachowaniom pozwala ci wypracować wolność i niezależność emocjonalną.

 

Więcej o podejściu compassion – współczuciu

Współczucie jest sercem uważności. To kolejny etap „wtajemniczenia” w rozwijaniu samoświadomości. Bazuje na pracy wyobrażeniowej, dzięki której budujemy przestrzeń bezpieczeństwa emocjonalnego i życzliwość dla siebie. Aby móc w pełni skorzystać z ćwiczeń compassion, trzeba wcześniej doświadczyć medytacji uważności i poznać lepiej swój umysł. Wyniki badań z dziedziny psychologii, neuronauki i medycyny pokazują jak bardzo kultywowanie współczucia przyczynia się do poprawy naszego zdrowia i dobrostanu.

Sama uważność nie wystarczy, by całkowicie zmienić sposób działania naszego umysłu. Potrzebujemy harmonijnego współdziałania uważności i współczucia, by poradzić sobie z lękiem, wstydem, złością czy depresją. Niezbędna jest wrażliwość na własne i cudze cierpienie, powiązana z działaniem na rzecz zmniejszania go i zapobieganiu mu. Odwaga, mądrość, życzliwość i zaangażowanie to filary współczucia.

Praktyki mindfulness & compassion pozwalają zmienić relacje z samym sobą i z innymi. Z postawy krytycznej przejść do życzliwości. Wymaga to jednak systematycznego intencjonalnego treningu mentalnego.

Zapraszam do przeczytania artykułu, który napisałam dla „Mindfulness business & life”  o uważności w procesie zaspokajania swoich potrzeb – szczególnie potrzeby odpoczynku: Dorota Wojtczak – Jak odpoczywać efektywnie

 

WAŻNE: Mindfulness będąc dążeniem do pełnej świadomej obecności tu i teraz nie jest:

 • re­lak­sa­cją
 • psy­cho­te­ra­pią, for­mą tre­nin­gu gru­po­we­go, gru­pą wspar­cia
 • ro­bie­niem wszyst­kie­go w bar­dzo wol­nym tem­pie
 • re­li­gią
 • po­zby­wa­niem się trud­nych my­śli i my­śli w ogó­le
 • po­zby­wa­niem się trud­nych emo­cji
 • trwa­łą uciecz­ką od stre­su i te­go co w ży­ciu trud­ne

Jak praktykować Mindfulness?

Trening MBSR czyni siłę, spokój i radość

Zaufanie do praktyki w Mindfulness

Oddech to drzwi

Cudowne narzędzie na stres

Opinie uczestników po treningach uważności Mindfulness, które prowadziłam.

 1. Czym jest dla Ciebie rozwijanie uważności?
 2. Jakie korzyści przyniósł Ci udział w kursie MBSR?
 3. Jak oceniasz swoje samopoczucie i atmosferę podczas zajęć?

 

 1. Czym jest dla Ciebie rozwijanie uważności?

„Jest kluczowe dla jakości życia. Dostrzegam moc oddechu i snu.” Marcin Świerczyński

„Jest większym zaopiekowaniem się sobą.” Karolina Mudło

„Jest częścią poznawania siebie, budowania samoświadomości i swojej wartości.” Kasia Nagórko

„Jest sposobem na lepsze (pełniejsze) życie.” Ewa

 „Jest dla mnie bardzo trudne, ale pomocne.” Kinga Frasunkiewicz

„Jest zadaniem na życie.” Agnieszka Pietlicka

„Jest wyzwaniem, a jednocześnie sposobem na polepszenie jakości życia i bycia ze sobą.” Kasia

„Jest wglądem w siebie.” Kasia Kołacka

„Jest dla mnie cieszeniem się, zauważeniem chwili, smakowaniem jej.” Monika Węclewska

„Jest nowym sposobem pracy nad sobą i wyciszaniem się w miejsce akcji -reakcji. Gdy podczas trudnych rozmów w pracy uważnie patrzę na sytuacje, które wywołują stres, to reguluję oddech i wtedy lepiej radzę sobie.” Renata Michalak

„Jest dla mnie podróżą i poznawaniem nowych lądów, a ja lubię podróże w nieznane.” Magdalena Powalska

„Jest drogą do siebie i do wartościowych relacji z drugim człowiekiem.” Sylwia

„Jest drogą do życia zgodnego z wartościami, akceptacją i obserwacją bez oceniania.” MM

„Jest czymś, co czuję jako dobro, życzliwość i swój naturalny stan.” Katarzyna Wolszczak

„Jest ciekawym doświadczeniem, inną perspektywą patrzenia na życie i czymś naprawdę wartościowym.”

 „Jest skutecznym narzędziem własnego rozwoju, sposobem pracy nad emocjami, odnajdowaniem radości w codzienności i dzieleniem się swoją pozytywną energią z innymi.” Agnieszka Wiśniewska

„Jest mi potrzebne do życia – najbardziej kocham uważność w ruchu – jest spójna z moją osobowością!” Monika Sikorska

 „Jest drogą do pełniejszego życia i bycia, odczuwania ze sobą, z innymi i ze wszystkim co pomiędzy.”

 

 1. Jakie korzyści przyniósł Ci udział w kursie MBSR?

„Zakończyłam kilka spraw / relacji, w których wcześniej ugrzęzłam – doświadczyłam dzięki temu poczucia wolności.” Katarzyna Wolszczak

„Trudne sytuacje mnie nie porywają, rozkładam je na części pierwsze.” Kasia Nagórko

„Zwiększyłam uważność na siebie i bardziej zaczęłam szanować swoje ciało.” Marta Lewandowska

„Zwiększyłam uważność na czynniki, które mnie stresują.”

„Prowadzę bardziej uważne życie tu i teraz.”

„Dużo szybciej zauważam drobne sygnały z ciała, które informują mnie o sytuacji stresowej” Kasia Kołacka

„Kontroluję emocje poprzez robienie pauzy i przemyślenie trudnej sytuacji.” Dorota

„W spokojniejszym tonie prowadzę rozmowy, uważniej dobieram słowa, obserwuję i słucham innych w wyciszeniu.” Renata Michalak

„Zauważam swoje potrzeby, czasami świadomie i wolniej reaguję na bodziec.”

„O wiele częściej stawiam sobie pytania: jakie to ma dla mnie znaczenie? jaki jest mój wybór?” Hanna

„W sytuacji trudnej oddycham. Nauczyłam się, że oddech otula mnie i chroni przed reakcją impulsywną oraz przed magazynowaniem napięcia i trzymaniem w sobie poczucia winy.” Monika

„Lepiej śpię, umiem „puszczać” myśli i obrazy, które mnie bombardują. Pojawiła się wzmożona obserwacja siebie – czasami refleksje w trakcie, czasami po, ale zawsze.” Marcin Świerczyński

„Potrafię spokojnie zareagować w sytuacji trudnej, gdy wezmę głęboki oddech. Zwracam większą uwagę na to, co mówią inni.” Kasia

„W trudniejszych sytuacjach daję sobie czas, by przyjrzeć się sobie, np. myślom przez nazywanie ich, ale nie utożsamianie się z nimi.” Monika Węclewska

„Zacząłem być dla siebie bardziej życzliwy, zauważać swoją nieuważność i swój potencjał uważności, gdy włożę w to trochę wysiłku.” Ł

„Mam świadomość, że nie jestem emocją, a mogę przyglądać się emocji.” Magdalena Powalska

„Największym odkryciem dla mnie było zdanie, że „ja sama sobie to robię”. Myślałam, że to wiem, ale teraz zobaczyłam to dosadnie. Przestałam obwiniać innych. Nie jestem pępkiem świata, ale pępowiną dla siebie.” Sylwia

„Zyskałam większy spokój, dystans, lepszy oddech. Sprawniej radzę sobie ze stresem, mam więcej radości i sił witalnych. Jestem bardziej troskliwa dla siebie, łagodniejsza. Jestem bliżej siebie.” MM

 

 1. Jak oceniasz swoje samopoczucie i atmosferę podczas zajęć?

„To był dobry czas, myślałam, że będzie trudniej, a było delikatnie, miło. Krok po kroku szliśmy w nowe. Dobrze mi było i chcę jeszcze.” Magdalena Powalska

„Podobał mi się spokój prowadzącej. Jej uważność na uczestników, dbałość o czas i program.” Marcin Świerczyński

„Chłonęłam, co mówiła Dorota. Byłam skupiona na tym, co do mnie mówi, bo to, co mówi i w jaki sposób, jest wyjątkowe … ta aura spokoju, ciepła, łagodności… Niesamowite było przebywać z tą mądrością. Usłyszane słowa na zawsze zostaną w mojej pamięci.” Monika W.

„Dobrze się czułem z niespieszną przestrzenią na wypowiadanie się i jednocześnie czułem też swobodę niewypowiadania się.” Ł

„Udzielał mi się cudowny spokój prowadzącej. Był to cudowny czas dla mnie – dbania o siebie i uczenia się siebie od nowa. Bycia ważną dla siebie.” MM

„Sposób prowadzenia zajęć zachęcał mnie do wypowiadania się, a miły głos prowadzącej otwierał na bezpieczny kontakt.” Renata

„Dziękuję za uważność, życzliwość i otwartość.” Katarzyna Wolszczak

„Byłam zmotywowana do zmiany. Szkoda, że ten czas minął tak szybko…”

„Brawo nauczycielka i jej kojący głos! Czułam się zaopiekowana merytorycznie i klimatycznie.” Agnieszka Wiśniewska

„Dziękuję Moja Nauczycielko. Po prostu.” Hania

„Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym kursie, poznać Dorotę i innych członków grupy.” Renata Michalak

Lekcje medytacji mindfulness & compassion

Indywidualne sesje - dorośli i nastolatki

Nigdy nie medytowałeś?

Zacząłeś, ale nie wiesz, czy dobrze „to” robisz, masz pytania, wątpliwości i chciałbyś znać odpowiedź?

Tyle się mówi i pisze o medytacji – i w medycynie i w edukacji i w biznesie, że Cię zaintrygowała? Obawiasz się, czy nie jest zbyt orientalna, obca naszej tradycji i  kulturze? Szukasz jej naukowych podstaw, by zdecydować się na pierwszą praktykę?

Z przyjemnością wprowadzę cię w twój wewnętrzny świat – czasem będzie tam cisza, czasem hałas. Czasem radość, czasem strach. Czasem będziesz skoncentrowany, a czasem rozproszony i zirytowany. Krok po kroku. Oddech po oddechu przyjrzymy się mechanizmom funkcjonowania twojego umysłu.

Medytacja jest techniką systematycznej pracy z umysłem i emocjami. Trzeba znać jej zasady, by nie skrzywdzić siebie ambicją i oczekiwaniami, które się z nią na początku wiąże. I wtedy można stosować ją świadomie jako metodę nabywania odporności psychicznej, uświadamiania sobie swoich potrzeb, rozwijania cierpliwości, opanowania, siły woli i akceptacji.

Medytacja z jednej strony uczy otwierania się na świat zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, z drugiej – buduje tarczę ochronną przed cierpieniem, które niesie życie.

Dla wielu osób staje się sposobem na codzienną higienę umysłu. Bo medytacja to nie tylko techniki skupiania czy zarządzania uwagą. To przede wszystkim olbrzymia praca wyobrażeniowa i wglądowa. To rozwijanie takiej jakości uwagi, która nie jest krytyczna, osądzająca, a życzliwa i czuła. To rozwijanie mądrości opartej na samopoznaniu, trosce o siebie i świat.

Na początku przygody z medytacją warto mieć doświadczonego i przygotowanego do pracy z innymi ludźmi przewodnika. Razem, w procesie dociekania, refleksji i wymiany myśli łatwiej uporządkować chaos, przewietrzyć głowę, otworzyć serce i nauczyć się odczytywać sygnały z ciała. Można też skorzystać z wiedzy, sięgając po właściwą wskazaną lekturę.

Czasem medytacja może zaszkodzić – komu i kiedy? – o tym też porozmawiamy, by proces nauki był w pełni bezpieczny i dobry dla Ciebie.

Czekam na Ciebie na tej ścieżce, która uczy iść prosto drogą o 99 zakrętach.

Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Chętnie odpowiem na pytania. Taka wymiana pozwoli Ci zyskać informacje niezbędne do podjęcia decyzji o współpracy, a mnie wyposaży w wiedzę o Twoich potrzebach rozwojowych i pomoże wyjść im naprzeciw.