W czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku prowadziłam różne tematycznie medytacje podczas spotkań grupowych i indywidualnych online. Część z nich została nagrana. Zamieszczam je tutaj, może jeszcze ktoś skorzysta.

POWRÓT DO SIEBIE – to krótka medytacja Ajahna Brahma – buddyjskiego mnicha, który propaguje uważność jako drogę do siebie. Spotkanie z sobą samym bywa pełne samokrytycyzmu, niezadowolenia, pretensji. W wielu momentach życia brakuje nam samoakceptacji i wybaczenia sobie głupich błędów czy słabości. Nie chodzi o pobłażanie, usprawiedliwiane, a raczej o współczucie i rozpoczynanie od początku, z szacunkiem do siebie i zaufaniem, że traktując siebie inaczej, możemy poczuć się lepiej. Jak w bezpiecznym domu – pod własną troskliwą opieką. Włączając siebie w nurt życia, pozwalając sobie wrócić z marginesu własnego zainteresowania i życzliwości, stajemy się sobie bliżsi i przez siebie samych bardziej kochani i uznawani.