W czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku prowadziłam różne tematycznie medytacje podczas spotkań grupowych i indywidualnych online. Część z nich została nagrana. Zamieszczam je tutaj, może jeszcze ktoś skorzysta.

MEDYTACJA METTA – miłującej dobroci – przywołuje tę jakość uwagi jaką jest życzliwość dla siebie, dla innych, dla świata. Jest to medytacja, która intencjonalnie rozwija w nas współczucie, empatię, ukierunkowanie uwagi na energię miłości. Podczas medytacji można poczuć zarówno łagodność, jak i opór. Nie jest jej celem lukrowanie rzeczywistości, a zbliżanie się, wywoływanie w sobie stanu życzliwej czułej otwartości na siebie i świat. Bez konieczności poczucia czegokolwiek, za to ze świadomym zauważaniem ewentualnych blokad przed tą energią. Samo już przeniesienie uwagi do przestrzeni serca, przywołanie obrazów, wspomnień miłości jest – gdy regularnie ćwiczone – wkładem w swój dobrostan i zdrowie. Aktem troski o siebie i swoje lepsze samopoczucie.