Oferta

Komunikacja

Dla biznesu

Zarządzanie przez wartości, tworzenie klimatu współodpowiedzialności, przyjmowanie świadomych postaw komunikacyjnych… Korzystanie z konkretnych matryc ułatwiających porozumienie, czyli z praktycznych wskazówek: jak mówić i słuchać, by robić to skutecznie, a przy okazji z empatyczną uważnością na siebie i innych. Tym inspiruje mnie w szkoleniach z komunikacji filozofia Nonviolent Communication. Szczegółowe programy szkoleń każdorazowo tworzę na podstawie rozmowy diagnozującej potrzeby szkoleniowe grupy. Obszary, które są mi bliskie i tematy, które prowadzę z wielką pasją to:

 • konstruktywna komunikacja w biznesie
 • psychologiczne aspekty zarządzania
 • informacja zwrotna jako system wzmocnień i motywacji
 • budowanie zespołu na bazie jego różnorodności
 • typologia temperamentu a potencjał i zasoby pracowników
 • inteligencja emocjonalna w praktyce
 • asertywność jako sztuka dbania o siebie
 • zarządzanie stresem i konfliktem

Koszt szkolenia – ustalany każdorazowo przy formułowaniu tematu i określaniu liczby godzin.

Dla edukacji

Wszystko zaczyna się od kontaktu. Kontakt buduje zaufanie i bezpieczeństwo emocjonalne. Kontakt otwiera na rozmowę, motywuje, pozwala na szczerość. Ale jak nawiązać i podtrzymać kontakt z uczniem, czy jego rodzicami, gdy sytuacja jest napięta? I jeszcze zrobić to tak, by było to autentyczne, zachęcające i uczciwe. Asertywność i empatia w pracy nauczyciela to podstawa. Autorytet formalny nie wystarczy. Zawód nauczyciela to przywilej stałej pracy nad sobą jako człowiekiem. Możliwość przyglądania się sobie w różnych chwilach, czasem ekstremalnych i stała nauka radzenia sobie z wyzwaniami. Jak nie stracić energii, poczucia własnej wartości, a jednocześnie być efektywnym i lubianym? Jak dbając o budowanie życzliwej szkolnej atmosfery umieć stawiać granice i pamiętać, że moje zachowanie modeluje zachowanie dzieci i młodzieży. Nie tyle moje słowa, co czyny są dla nich często nieuświadomionym wzorem do naśladowania. Nauczyciele mają olbrzymią moc kształtowania postaw, sumień i odpowiedzialności społecznej swoich wychowanków. Na ile uważnie i właściwie z tego korzystają? Filozofia Porozumienia bez Przemocy jest tu bardzo wspierająca. Jej założenie to z jednej strony humanistyczne podejście do innych osób, z drugiej – niepozwalanie na przemoc (psychiczną, emocjonalną) wobec siebie. To filozofia zbudowana na równowadze i jasności intencji, że moje i Twoje potrzeby są tak samo ważne, a naszym wspólnym zadaniem jest poszukanie rozwiązań uwzględniających potrzeby obu stron. Pracując przez wiele lat w obszarze edukacji wyspecjalizowałam się w tematach, które zarówno ja, jak i nauczyciele uważają za bazowe w kwestiach interpersonalnych:

 • konstruktywna komunikacja w szkole
 • różne postawy komunikacyjne nauczycieli i ich konsekwencje dla uczniów
 • wprowadzanie technik uważności w szkole
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami dzieci
 • motywowanie bez kar i nagród
 • prowadzenie trudnych rozmów z rodzicami
 • budowanie autorytetu nauczyciela
 • zarządzanie stresem i konfliktem
 • asertywność jako sztuka dbania o siebie
 • inteligencja emocjonalna w praktyce
 • psychologiczne aspekty zarządzania placówką oświatową
 • budowanie zespołu nauczycielskiego na bazie jego różnorodności
 • typologia temperamentu a potencjał i zasoby nauczycieli

Koszt szkolenia – ustalany każdorazowo przy formułowaniu tematu i liczby godzin.

 

Najbliższe warsztaty:

EMPATIA KLUCZEM DO SERCA

19.01 – godz.9.00-13.00 Szkoła Jogi Kasi Szyńskiej w Bydgoszczy

https://www.facebook.com/events/572332470265030/

certyfikat przywodztwo i mentoring

 

Dla rodziców

Jak być usłyszanym z tym, co ważne i jak słuchać tego, co pilne u dzieci? Jak znaleźć w sobie cierpliwość i odnawialne pokłady miłości, które ułatwiają towarzyszenie dziecku w jego rozwoju? Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym, nerwowym, rozkojarzonym? Jak zaufać procesowi życia, że wszystko w swoim tempie i wszystko ma swój czas? Jak zaufać sobie, że bycie wystarczająco dobrym i świadomym rodzicem jest ok? I że po to popełniamy błędy, by się na nich uczyć… 

Pomagam rodzicom odpowiadać na te pytania. Też jestem mamą dwójki dzieci i podczas warsztatów z rodzicami korzystam ze swoich doświadczeń. Ale najwięcej mądrości dał mi udział w kilkunastu warsztatach Porozumienia bez Przemocy prowadzonych przez certyfikowanych trenerów z wielu krajów. Inspiracja, którą stamtąd czerpię zbudowała mnie jako rodzica i trenera. Uwrażliwiła na nierówność ról: rodzic – dziecko. Dlatego zachęcam rodziców do przejęcia odpowiedzialności za kontakt w tej relacji. Za budowanie swojej siły i spokoju, a tym samym modelowania poczucia własnej wartości dziecka. Bez świadomego, pracującego nad sobą rodzica nie ma szczęśliwego i bezpiecznego dziecka. Nie ma zdrowego emocjonalnie człowieka. Bo przemoc może kryć się w słowach, których używamy nieświadomie i mimowolnie, nawet z dobrą wychowawczo intencją. Tematy, w jakich mogę i chcę się spotykać z grupami rodziców to:

 • model porozumienia bez przemocy w mówieniu i słuchaniu
 • wzrost samoregulacji emocjonalnej i samoświadomości rodziców
 • sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem u siebie i dzieci
 • pomysły na łączenie potrzeb dzieci i dorosłych
 • bliski kontakt i rozmowa zamiast kar i nagród w wychowaniu
 • sprawdzone strategie na dogadanie się z nastolatkiem
 • wspieranie uważności i empatii w procesie wychowania

Zapraszam, Dorota Wojtczak

Koszt warsztatów dla rodziców – ustalany każdorazowo przy formułowaniu tematu i określaniu liczby godzin oraz wielkości grupy.

 

Najbliższe warsztaty:

EMPATIA KLUCZEM DO SERCA

19.01 – godz.9.00-13.00 Szkoła Jogi Kasi Szyńskiej w Bydgoszczy

https://www.facebook.com/events/572332470265030/

 

Kolejne:

Najbliższy termin               

Uważność i empatia w porozumiewaniu się z dziećmi

Warsztaty rozwojowe inspirowane rewolucyjną metodą komunikacji Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga

9.00 – 10.30

Poznajemy się i tworzymy zasady pracy podczas warsztatów

Co jest trudne, z czym przychodzę, z czym chcę wyjść? – tworzymy bazę sytuacji do omówienia

10.30-12.00

Jakim jestem rodzicem? – konsekwencje różnych sposobów komunikacji z dzieckiem

12.00-13.00

przerwa

13.00-14.30

Jak zrozumieć zachowanie dzieci? – potrzeby dzieci i oczekiwania dorosłych

14.30-16.00

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka? – troska o bezpieczeństwo emocjonalne dziecka a szczerość i uczciwość wychowawcza

16.00-17.30

Jak mówić, by być usłyszanym? – sprawne rozpoczynanie i kończenie komunikatu – otwartość w wyrażaniu tego, co jest dla ważne dla rodzica i świadoma odpowiedzialność za utrzymanie więzi z dzieckiem

II dzień

 

9.00-10.30

Jak słuchać, by dziecko chciało mówić? – budowanie przestrzeni spokoju, zaufania i miłości – cierpliwe towarzyszenie z uważnością i empatią

10.30-12.00

Jak przyjmować „nie” dziecka? – wspólne szukanie rozwiązań czy konsekwentne pokazywanie granic

12.00-13.00

Przerwa

13.00-15.00

Jakim chcę być rodzicem? – manifest uważnego i empatycznego rodzicielstwa

 

 

 

Najbliższy termin              

Uważność i empatia w relacjach partnerskich

Warsztaty rozwojowe inspirowane rewolucyjną metodą komunikacji Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga

9.00 – 10.30

Poznajemy się i tworzymy zasady pracy podczas warsztatów

Co jest trudne, z czym przychodzę, z czym chcę wyjść? – tworzymy bazę sytuacji do omówienia

10.30-12.00

Jakim jestem partnerem? – konsekwencje różnych sposobów komunikacji w relacji

12.00-13.00

Przerwa

13.00-14.30

Jak się spotkać w tym, co najważniejsze dla związku? – docieranie do potrzeb każdej ze stron i szukanie nowych strategii uwzględniających wspólne cele

14.30-16.00

Jak sobie radzić z emocjami? – branie odpowiedzialności za swoje uczucia bez zrzucania winy na partnera

16.00-17.30

Jak mówić, by komunikat był pełny, jasny i szczery? – formułowanie obserwacji zamiast ocen i próśb zamiast żądań

II dzień

 

9.00-10.30

Jak słuchać, by stworzyć związek oparty na bliskości i zaufaniu? – postawa zainteresowania, akceptacji i nieoceniającej obecności

10.30-12.00

Racja czy relacja? – rola intencji bazującej na otwartości, trosce i autentycznym kontakcie

12.00-13.00

Przerwa

13.00-15.00

Jakim chcę być partnerem? – zasady budowania związku opartego na uważności i empatii

 

 

 

 

Najbliższy termin                

Uważność i empatia w kontakcie ze sobą

Warsztaty rozwojowe inspirowane rewolucyjną metodą komunikacji Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga

9.00 – 10.30

Poznajemy się i tworzymy zasady pracy podczas warsztatów

Co jest trudne, z czym przychodzę, z czym chcę wyjść? – tworzymy bazę sytuacji do omówienia

10.30-12.00

Jaki kontakt mam ze sobą? Na ile znam swoje mocne i słabe strony? Co w sobie lubię i cenię? – temperament, wartości, typowe reakcje

12.00-13.00

Przerwa

13.00-14.30

Czy wiem jakie są moje potrzeby i jak mogę o nie lepiej zadbać? – „uczenie się siebie” oraz wzbogacanie strategii pełniejszego dbania o swój dobrostan

14.30-16.00

Jak korzystam z samoregulacji emocjonalnej? – traktowanie uczuć jako informacji a nie instrukcji postępowania

16.00-17.30

Co mam zrobić, by dostać to, na czym mi zależy? – formułowanie i wypowiadanie skutecznych próśb

II dzień

 

9.00-10.30

Jak traktuję siebie i jak to wpływa na moje samopoczucie? – odkrycie mocy przekonań wspierających i destrukcyjnej siły ograniczających

10.30-12.00

Czym jest wdzięczność? – rozwijanie życzliwości dla siebie i innych w trosce o własne szczęście

12.00-13.00

Przerwa

13.00-15.00

Jaki kontakt chcę budować z sobą? – intencja uważności i empatii na co dzień

 

Weekendowe warsztaty: uważność i empatia

 

program tego krótkiego, a treściwego w to, co najważniejsze dla rodziców warsztatu pojawi się wkrótce.

Na tę chwilę zapraszam na warsztaty EMPATIA KLUCZEM DO SERCA

19.01 – godz.9.00-13.00 Szkoła Jogi katarzyny Szyńskiej w Bydgoszczy

https://www.facebook.com/events/572332470265030/

 

a wcześniej: ASERTYWNOŚĆ I EMPATIA wg Porozumienia bez Przemocy

o języku serca i sztuce komunikacji na co dzień, a szczególnie przed Świętami 🙂

więcej przeczytasz na:

https://www.facebook.com/events/435350850750124/

Zapraszam z serca dla rozwoju serdeczności!

nowy wiosenny termin już niedługo – Szkoła Jogi Kasi Szyńskiej

a wcześniej: ASERTYWNOŚĆ I EMPATIA wg Porozumienia bez Przemocy

o języku serca i sztuce komunikacji na co dzień, a szczególnie przed Świętami 🙂

więcej przeczytasz na:

https://www.facebook.com/events/435350850750124/

Zapraszam z serca dla rozwoju serdeczności!

niedziele: 8 i 15.12.2019 – godz.9.00-13.00 – Szkoła Jogi Kasi Szyńskiej

ASERTYWNOŚĆ I EMPATIA wg Porozumienia bez Przemocy

o języku serca i sztuce komunikacji na co dzień, a szczególnie przed Świętami 🙂

Dr psychologii Marshall Rosenberg stworzył rewolucyjną metodę komunikacji – Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication).
Uczymy się w niej nawiązywać kontakt z innymi ludźmi na bazie potrzeb i z uwzględnieniem uczuć. To wiele zmienia. To jest często odkrywcze.
Pojawia się wzajemne zrozumienie na głębszym poziomie. Nareszcie jest szansa, że można się dogadać.

Konstruktywna Komunikacja świetnie się sprawdza w rodzinie i w pracy.
Po co obwiniać, oskarżać, krytykować, jeśli można efektywnie ROZMAWIAĆ?
Trzeba tylko wiedzieć jak. Rozmowa oparta na czterech konkretnych krokach szybciej prowadzi do porozumienia:
1. obserwacja
2. uczucie
3. potrzeba
4. prośba
budują most między ludźmi. Niektórzy mówią „to takie proste!”, a jednak bez praktyki nie jest łatwe. Dlatego ćwiczymy, by stało się to naszym nowym nawykiem, a nawet mapą prowadzenia rozmowy.

Warsztat podzielony został na dwie części:
– 8.12.2019 poznajemy konsekwencje różnych stylów komunikacji i trenujemy asertywność w mówieniu i dbaniu o to, co dla nas ważne
– 15.12.2019 trenujemy empatyczne wsłuchiwanie się w potrzeby innych i łączymy to płynnie z szczerym wyrażeniem siebie

Dlaczego ta komunikacja jest nazywana językiem serca? Dlaczego posługujemy się symbolem żyrafy i szakala? Jak uważność wspiera świadomą komunikację? – przyjdź i przekonaj się.

Będzie i zabawnie i poważnie. Będzie o dialogu, więzi i kontakcie. Będzie o tym, za czym tęsknimy – o możliwości wpływu na jakość relacji, na których nam zależy.

Można uczestniczyć w jednym warsztacie – koszt 120 zł
lub w dwóch (są całością) – wówczas koszt 220 zł za dwa.

Zapisy i prowadzenie:
Dorota Wojtczak – trener i praktyk empatycznej komunikacji, po wielu szkoleniach z obszaru Porozumienia bez Przemocy z trenerami z Polski i zagranicy, coach i mediator tej metody; od kilkunastu lat uczy rodziców i nauczycieli – jak stosować cztery kroki w kontakcie z dziećmi oraz jako psycholog zarządzania wprowadza tę metodę z sukcesem do biznesu i służby zdrowia.
Zresztą, uważa, że raz posmakowane, Porozumienie bez Przemocy przestaje być metodą, a staje się filozofią życia. A w połączeniu z uwaznością – wyraźnie podnosi jakość życia.

Chcesz wiedzieć więcej?
Dopytaj: tel. 605267727, dorotawojtczak@wp.pl
www,myway-eu.pl

https://www.facebook.com/events/435350850750124/

Zapraszam z serca dla rozwoju serdeczności!

Więcej o Porozumieniu bez Przemocy

Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) to model komunikacji stworzony w latach 70-tych XX wieku przez dra psychologii Marshalla Rosenberga, który zauważył, że źródło konfliktów leży w języku, jakim ludzie się posługują na co dzień. Większość z nas jest uczona szukania przyczyn swoich niepowodzeń i problemów w innych osobach. W procesie wychowania i nauki w szkole jesteśmy stale poddawani specyficznemu językowemu treningowi społecznemu w stylu: „to przez niego”, „oni to zrobili”, „ona jest winna”, „ty zawsze, nigdy…”. Rozmawiając, głównie bazujemy na oskarżaniu, krytykowaniu, wytykaniu błędów lub tłumaczeniu się.

Rosenberg zauważył, że prawdziwy kontakt z innymi ludźmi i z sobą samym osiągamy w zupełnie inny sposób – skupiając się na mówieniu o uczuciach i potrzebach. Zaproponował model 4 kroków opierający się na tym, co obserwujemy, co odczuwamy, jakie potrzeby chcemy zrealizować w kontakcie z drugą osobą, i o co ją prosimy podczas interakcji. Wyszedł z założenia psychologii humanistycznej, że potrzeby ludzi są uniwersalne i wszyscy potrzebujemy np.: bezpieczeństwa, miłości, bycia ważnym, usłyszanym… a różnimy się znajdowaniem sposobów na zaspokojenie tych potrzeb.

Model Porozumienia bez Przemocy jest niezwykle transformujący w budowaniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów czy motywowaniu. Łączy postawę asertywną i empatyczną – szczerość i otwartość z troską i ciekawością. Jest skuteczny nawet wtedy, jeśli nasi rozmówcy nie znają tej metody – bo podczas rozmowy możemy korzystać z umiejętności tłumaczenia ich oskarżeń na „komunikat porozumieniowy” rozpoznając potrzeby stojące za oskarżeniami, np. „Ty mnie nigdy nie słuchasz!” – „Chciałbyś porozmawiać i brakuje ci tego?”, „W ogóle nie mogę na ciebie liczyć!” – „Chcesz być pewny, że otrzymasz pomoc, gdy tego potrzebujesz?”

Mówi się, że Porozumienie bez Przemocy jest proste, ale nie jest łatwe. Głównie z tego powodu, że takich wyrafinowanych narzędzi komunikacyjnych używa się w sytuacjach o wysokim napięciu emocjonalnym, gdzie każde słowo, ton głosu i mimika mają znaczenie. Efekty PbP są jednak spektakularne. Pojawiająca się głębia i autentyczność kontaktu powodują, że dla wielu osób Porozumienie bez Przemocy przestaje być tylko modelem komunikacji, a staje się stylem życia. Filozofią uwzględniającą wzajemny szacunek i godność każdego człowieka. Pomaga budować życie prywatne i zawodowe w harmonii ze sobą i innymi. Uczy zarówno dbania o siebie i stawiania granic, jak i świadomego uważnego słuchania tego, co ważne dla innych ludzi. Uczy szukania rozwiązań biorących pod uwagę potrzeby każdej ze stron.

 

„Warsztaty ciekawe, aktywizujące, pełne wartościowych dyskusji.”

„Warsztaty poprawiły jakość mojej komunikacji i złagodziły ją.”

„Bardzo życiowe spotkanie. Uczyłam się „zarażając” ciekawymi historiami, ćwiczeniami na wielu konkretnych przykładach.”

„Szkolenie prowadzone przez super człowieka. Dziękuję :)”

„Podobał mi się profesjonalizm trenera, ćwiczenie na przykładach, adekwatne wyjaśnienia do omawianych sytuacji.”

„Nareszcie szkolenie, na którym dowiedziałam się czegoś nowego i nauczyłam konkretnych umiejętności niezbędnych w życiu.”

„Miła atmosfera + konkretne informacje = sukces tego szkolenia.”

„Bardzo praktyczne zajęcia – jestem usatysfakcjonowała i zainspirowana.”

„Lubię się uczyć w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa. I to dostałam od Doroty.”

„Wspaniała prowadząca! Inspiracje opiera na przykładach. Te zajęcia „żyją.”

„Z dużą radością uczestniczyłam w tych zajęciach. Zabieram stąd wartościowe i ważne treści do wykorzystania w pracy i w życiu.”

„Trener najwyższej klasy – wysoka kultura osobista, ciepło, życzliwość i umiejętność przekazywania wiedzy. Uświadomiłam sobie wiele spraw, których nie byłam wcześniej świadoma.”

„Szkolenie i jego treści przerosło moje oczekiwania. Sens i wartość przekazywane są w bezbłędnie trafiający sposób – do serca i głowy.”

„Otrzymałam konkretne narzędzia do pracy nad swoją komunikacją. Teraz zamierzam to regularnie i dogłębnie ćwiczyć.”

„Olbrzymia przydatność proponowanych i wypracowanych rozwiązań.”

„Trener ma bogate doświadczenie i dlatego jest wiarygodny. Autentyczność wzbogacała przekaz merytoryczny.”

„Wspaniałe zaangażowanie grupy i trenera. Dobrze zainwestowany czas.”

„Jestem wdzięczna za to, co dostałam. Wiedzę, ciepło, wsparcie, pomysły. Na pewno skorzystam!”

 

 

 

Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Chętnie odpowiem na pytania. Taka wymiana pozwoli Ci zyskać informacje niezbędne do podjęcia decyzji o współpracy, a mnie wyposaży w wiedzę o Twoich potrzebach rozwojowych i pomoże wyjść im naprzeciw.