Tak wygląda wzrost liczby publikacji naukowych podejmujących temat wpływu praktyki mindfulness na różne dziedziny funkcjonowania człowieka: od roku 1980, kiedy jeszcze nikt w świecie nauki nie był zainteresowany uważnością (bo prawie nikt o niej nie wiedział) sporo się zmieniło. W 2016 r. ukazało się grubo ponad 600 prac o mindfulness.